All photos are available for purchase on Great Big Canvas.

Tabora, Tanzania

Tabora, Tanzania

Ethiopian lake

Ethiopian lake

Aswan Dam, Egypt

Aswan Dam, Egypt

The Nile river, Egypt

The Nile river, Egypt

Delta at Lac Débo, Mali

Delta at Lac Débo, Mali

Richat Structure, Mauritania

Richat Structure, Mauritania

The Suez Canal

The Suez Canal

Desert sands, Namibia

Desert sands, Namibia

Arid rock, Namibia

Arid rock, Namibia

Open desert, Namibia

Open desert, Namibia

Lava Carbuncle, Namibia

Lava Carbuncle, Namibia

Hoanib river, Namibia

Hoanib river, Namibia

Socotra Island, Yemen

Socotra Island, Yemen

Hurghada, Egypt

Hurghada, Egypt

Sharm el Sheikh, Egypt

Sharm el Sheikh, Egypt

Casablanca, Morocco

Casablanca, Morocco

Suez Canal, Egypt

Suez Canal, Egypt

The Pyramids, Giza, Egypt

The Pyramids, Giza, Egypt

Sahara Desert, Egypt

Sahara Desert, Egypt

Farmlands in Egypt

Farmlands in Egypt